logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Indukční průtokoměr kapalin

Indukční průtokoměr měří elektricky vodivé kapaliny Použití v průmyslu

Indukční průtokoměr umožňuje  průmyslovéměření průtoku elektricky vodivých kapalinv různých odvětvích průmyslu. Lze jej použít i v aplikacích, kde je třeba měřit médium obsahující pevné části nebo nehomogenní směsi. Pro měření abrazivních směsí je nutné použit indukční průtokoměr se speciální výstelkou,

Indukční průtokoměry splňují náročné požadavky na přesnostspolehlivost a dlouhodobou stabilitu měření. Umožňují měření průtoku média v obou směrech.

Měření průtoku média je u indukčních průtokoměrů bezkontaktní, bez mechanických pohyblivých částí a neovlivňuje nijak hydrodynamické poměry v potrubí.

Fyzikální princip měření

Indukční (magnetický) průtokoměr je založen na Faradayově indukčním zákonu. Čidlo se skládá z nemagnetické a nevodivé trubky, v níž jsou kolmo na směr magnetických siločar zabudovány dvě měřicí elektrody pro snímání indukovaného napětí.Indukční průtokoměr - princip: magneická indukce je závislá na rychlosti proudění měřené kapaliny

Pro vytvoření střídavého magnetického polejsou na trubce umístěny dvě cívky rovnoběžně s rovinou snímacích elektrod. Pohybem vodivé tekutiny, která tvoří vodič elektrického proudu v magnetickém poli B vzniká na měřicích elektrodách indukované napětí U, které je úměrné rychlosti proudění v a délce vodiče l .

U = B.l.v

kde:
U indukované napětí
B hustota magnetického toku
l vzdálenost měřicích elektrod
v rychlost proudění kapaliny

Magnetická indukce a vzdálenost elektrod je konstantní pro danou dimenzi čidla. Indukované napětí na snímacích elektrodách je přímo úměrné rychlosti proudění kapaliny v trubici. Objemový průtok je násobkem rychlosti proudění a průřezu trubice Q = v.S .

Hlavní výhody:

  • vysoká přesnost měření v širokém rozsahu měřených hodnot
  • vysoká spolehlivost, minimální nároky na údržbu (bezúdržbové)
  • nezpůsobují hydraulické ztráty v potrubí
  • hygienicky nezávadné, možnost použití v potravinářském či chemickém průmyslu
  • možnost dálkového přenosu naměřených dat

Indukční průtokoměry FLONET FN20XX.1

Základní vlastnosti řady FLONET Indukční průtokoměry nové typové řady FLONET FN20XX.1 jsou určeny k průmyslovému měření průtoku elektricky vodivých kapalin ve vodním a tepelném hospodářství, potravinářském a chemickém průmyslu. Vyznačují se vysokou přesností, dlouhodobou stabilitou a hygienickou nezávadností. Indukční průtokoměry jsou opatřeny výstelkou a elektrodami v závislosti na typu použitého měřeného média a případně hygienických nároků. Funkce vyhodnocovací elektroniky Vyhodnocovací elektronika zajišťuje napájení čidla a vyhodnocení signálu, umožňuje také funkci řízení dávkování, detekci nezaplaveného potrubí, vnitřní diagnostiku stavu průtokoměru, automatického nulování a volbu jednotek průtoku pro zobrazování. Elektrické výstupy jsou standardní pro indukční průtokoměry:  frekvenční, impulzní, proudový…
Číst dál...

Indukční průtokoměry FLONET FS10XX

Průtokoměr pro nejnáročnější aplikace Indukční průtokoměry typové řady FLONET FS10XX jsou určeny k průmyslovému měření průtoku elektricky vodivých kapalin obsahující abrazivní částice (plavené písky, štěrky a rudy). Splňují náročné požadavky na vysokou přesnost a dlouhodobou stabilitu.Díky použitým materiálům jsou určeny do nejnáročnějších provozních podmínek. Průtokoměr umožňuje měření v obou směrech proudění média. Čidlo průtoku hydraulicky neovlivňuje tlakové poměry v potrubí a vyniká vysokou odolností proti otěru. Vyhodnocení signálu a přenos naměřených dat Elektronika zajišťuje napájení čidla a vyhodnocení signálu. Průtokoměr má proudový a frekvenční…
Číst dál...

Indukční průtokoměry FLONET FF10XX.1

Průtokoměr pro potravinářství a chemický průmysl Indukční průtokoměry typové řady FLONET FF10XX.1 jsou určeny k průmyslovému měření průtoku elektricky vodivých kapalin v potravinářství a chemickém průmyslu. Splňují náročné požadavky na vysokou přesnost, dlouhodobou stabilitu a hygienickou nezávadnost. Vyhodnocení výsledků měření Indukční průtokoměry FLONET FF10XX.1 umožňují měření v obou směrech proudění média. Vyhodnocovací elektronika zajišťuje napájení čidla a vyhodnocení signálu, umožňuje také funkci řízení dávkování, vnitřní diagnostiku stavu průtokoměru a volbu jednotek pro zobrazování. Průtokoměr má frekvenční, impulzní, proudový výstup a komunikační linky RS 232 a RS 485. Indukční průtokoměry FLONET FF10XX.1 mají snímač průtoku (čidlo) s…
Číst dál...