logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Měřiče tepla v páře

Systémy STEAMTHERM jsou provozními nebo stanovenými měřidly pro měření tepla v parovodních systémech a jsou určené pro měření na výstupech ze zdrojů, vstupech do výměníkových stanic, vstupech do vytápěných objektů nebo ve všech průmyslových procesech využívajících energii páry.

Jsou dodávány v sestavě průtokoměru pro měření průtoku páry, popř. kondenzátu a čidel teploty páry, popř. kondenzátu a tlaku páry. Výpočet dodávaného nebo odebraného tepla je prováděn v universálním kalorimetrickém počitadle ETM 5.00.

Hlavní výhody:

  • Možnost měření tepla v páře všemi přípustnými metodami (přímou, nepřímou, náhradní a jejich kombinacemi)
  • Možnost použití různých průtokoměrů páry (vírových, clonových) a různých čidel teploty a tlaku se standardními elektrickými výstupy
  • Kalibrace a ověřování jednotlivých komponent systému (kalorimetrického počitadla, průtokoměrů a čidel teploty a tlaku) lze provádět samostatně
  • Možnost dálkového sběru dat z jednotlivých měřicích míst do centrálního dispečinku

Systém měření tepla v páře STEAMTHERM ST3000

Systém měření tepla předávaného párou měří a vyhodnocuje množství tepla předaného párou přímou metodou. Systém pro měření tepla v páře STEAMTHERM ST3000 je určen jako pracovní nebo fakturační měřidlo hlavně na výstupech ze zdrojů a ve všech procesech využívajících energii vodní páry. Systém pro měření tepla v páře STEAMTHERM ST3000 je dodáván v sestavě: kalorimetrické počítadlo (ETM 5.00) objemový průtokoměr páry (vírový nebo na principu měření diferenčního tlaku) teploměry měřící teplotu páry (Pt 100) snímač tlaku páry Technické parametry: použití…
Číst dál...

Systém měření tepla v páře STEAMTHERM ST4000

Systém měření tepla předávaného párou STEAMTHERM ST4000 měří a vyhodnocuje množství tepla předaného párou přímou a náhradní metodou. Systém pro měření tepla v páře STEAMTHERM ST4000 je určen jako pracovní nebo fakturační měřidlo hlavně na výstupech ze zdrojů, na vstupech do výměníkových stanic a ve všech procesech využívajících energii vodní páry. Systém pro měření tepla v páře STEAMTHERM ST4000 je dodáván v sestavě: kalorimetrické počítadlo (ETM 5.00) teploměry měřící teplotu páry a kondenzátu (Pt 100) snímač tlaku páry objemový průtokoměr páry objemový…
Číst dál...

Systém měření tepla v páře STEAMTHERM ST5000

Systém měření tepla předávaného párou vyhodnocují a registrují množství předaného tepla nepřímou a náhradní metodou. Systém pro měření tepla v páře STEAMTHERM ST5000 je určen jako pracovní nebo fakturační měřidlo na vstupech do vytápěných objektů nebo výměníkových stanic. Systém pro měření tepla v páře STEAMTHERM ST5000 je dodáván v sestavě: kalorimetrické počítadlo (ETM 5.00) teploměry měřící teplotu páry a kondenzátu (Pt 100) snímač tlaku průtokoměr kondenzátu Technické parametry: použití měření tepla v páře nepřímou a náhradní metodou s odečtem tepla v…
Číst dál...