logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Měřiče tepla ve vodě

Systémy SONOTHERM slouží k absolutnímu měření tepla předávaného vodou. Slouží jako fakturační měřidla pro uzavřené teplovodní systémy. Měřiče tepla ve vodě SONOTHERM měří a registrují množství tepla v topné vodě výpočtem v kalorimetrickém počítadle z naměřeného průtoku topné vody a rozdílu teplot vody v přívodním a vratném potrubí. Měřiče tepla SONOTHERM se skládají z ultrazvukového průtokoměru, párových odporových snímačů teploty a vyhodnocovací elektroniky.

Hlavní výhody:

  • měřiče SONOTHERM jsou stanovená měřidla
  • dlouhodobá stabilita přesnosti měření v širokém rozsahu měřených hodnot
  • vysoká spolehlivost, minimální nároky na údržbu
  • velmi nízké hydraulické ztráty průtokoměru oproti mechanickým vodoměrům
  • snadná obsluha a odečet hodnot pro fakturaci
  • archiv naměřených a vypočtených hodnot
  • možnost dálkového přenosu naměřených dat

Měřiče tepla ve vodě SONOTHERM SN3030

Systém SONOTHERM SN3030 je stanoveným měřidlem pro absolutní měření tepla předávaného vodou. Je určen pro uzavřené teplovodní systémy jako fakturační měřidlo na vstupech do vytápěných objektů, na výstupech zdrojů tepla a pro výměníkové stanice. Je vyráběn pro dimenze potrubí DN32 až DN300. Systém SONOTHERM SN3030 se skládá z čidla ultrazvukového průtokoměru, odporových snímačů teploty a vyhodnocovací elektroniky. Technické parametry: použití měření absolutního tepla předávaného vodou rozsah dimenzí DN32 až DN300 přesnost třída 5 teplotní rozsah 0 °C až +190 °C…
Číst dál...