logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Stacionární ultrazvukový průtokoměr Tokyo Keiki UFW-100

Hlavní vlastnosti

clamp-on-flowmeter-ufw-100

Doba průletu ultrazvukového signálu kapalinou se mění v závislosti na rychlosti proudění. Tohoto fyzikálního jevu využívají ultrazvukové průtokoměry pro měření průtoku metodou zvanou Transit-time.

Ultrazvukovými průtokoměry lze měřit různé typy kapalin, jako je pitná voda, říční, užitková a průmyslově znečištěná voda, mořská voda, nebo voda v zavlažovacích systémech a kapaliny v čističkách odpadních vod. Protože lze měřit kapaliny bez ohledu na to, zda je měřená kapalina elektricky vodivá nebo nevodivá, je možné měřit i různé chemikálie, destilovanou vodu nebo kapaliny s nízkou či nulovou vodivostí.

U příložných průtokoměrů jsou snímače umístěny na vnější straně potrubí, takže není nutné pro jejich instalaci či demontáž jakýkoliv mechanický zásah do potrubí. Lze je tedy instalovat za plného provozu bez nutnosti přerušení toku. Díky této konstrukci nevznikají v potrubí žádné tlakové ztráty.

Měření průtoku je možné v širokém rozsahu rychlosti proudění: pd od -30m / s až do 30 m / s.

Příložný průtokoměr UFW-100 lze použít pro ekonomicky výhodné měření průtoku na dimenzích od 25mm do 600mm.

Elektroniku průtokoměru lze snadno konfigurovat a ovládat pomocí softwaru na PC skrze jednoduché a intuitivní grafické uživatelské rozhraní.

 

Technická specifikace

Obecná specifikace

Měřené kapaliny Homogenní a zvukově vodivé kapaliny 
(Čistá voda, odpadní voda, průmyslová voda, říční voda, mořská 
voda, destilovaná voda, atd.)
Teplotní rozsah -20°C až +60°C
Kalnost 10000 mg/l nebo méně
Poznámka: bez vzduchových bublin
Materiál potrubí Materiály, které umožňují stabilní průchod  ultrazvukového signálu, jako jsou 
ocel, SUS, litina, PVC, FRPM, atd.
Dimenze potrubí DN25 až DN600
Výstelka žádná, případně tar epoxy, cementová malta, atd.
Počet paprsků Jeden
Vzorkovací frekvence 1s
Metoda měření Měření rozdílu doby průletu ultrazvukového signálu v obou směrech (Transit-time)

Přesnost měření

DN25 až DN40 ±2,5% z měřené hodnoty, nicméně ±0.025m/s pro rychlosti menší než 1m/s
DN50 až DN90 ±2,0% z měřené hodnoty, nicméně ±0.020m/s pro rychlosti menší než 1m/s.
DN100 až DN250 ±1,5% z měřené hodnoty, nicméně ±0.015m/s pro rychlosti menší než 1m/s.
DN300 až DN600 ±1,0% z měřené hodnoty, nicméně ±0.010m/s pro rychlosti menší než 1m/s.
Opakovatelnost ±0.5%
Nejistota měření 1 : 300
Evropské standardy (CE) Bezpečnost: IEC61010-1 2. vydání 
EMC: EN61326-1: 2006 + EN61326-2-3: 2006

Komunikace a výstupy

Analogový výstup 1 výstupy, okamžitý průtok, 4 - 20mA, vzorkovací frekvence 125ms
Pulsní výstup 1 kanál, DC48V,  0,4A, izolovaný optočlen
USB  Programování průtokoměru, zobrazení naměřených hodnot na displeji, odečet a záznam naměřených hodnot pomocí speciálního programového vybavení, Hot Plug, délka kabelu do 3 m
RS-485 MODBUS-RTU kompatibilní, 1 kanál, přenos dat s galvanickým oddělením
měřené hodnoty:
celkové množství jedním a druhým směrem, okamžitý průtok, okamžitá rychlost proudění, stav zařízení atd.
Funkce dataloggeru Obsah protokolu: Datum a čas, okamžitý průtok, okamžitá rychlost proudění, proteklé množství vpřed, proteklé množství vzad, celková hodnota analogového signálu, stavové informace, chybová hlášení. 
Až 68000 záznamů, cyklická vyrovnávací paměť, USB komunikace, uchovávání dat až 5 let ve vypnutém stavu
Způsob nastavování USB rozhraní nebo 4 tlačítková klávesnice a LCD displej

Ke stažení

Katalogové listy
 icon Clamp-on Ultrasonic Flowmeter UFW-100 (3.4 MB)
 icon Product Data Sheet UFW-100 (1.28 MB)
Manuály
 icon Clamp-on Ultrasonic Flowmeter UFW-100 (5.59 MB)