logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Ultrazvukový příložný průtokoměr Tokyo Keiki UFL-30

Hlavní vlastnostiStacionární příložný průtokoměr-UFL-30R

Doba průletu ultrazvukového signálu kapalinou se mění v závislosti na rychlosti proudění. Tohoto fyzikálního jevu využívají ultrazvukové průtokoměry pro měření průtoku metodou zvanou Transit-time.

Ultrazvukovými průtokoměry lze měřit různé typy kapalin, jako je pitná voda, říční, užitková a průmyslově znečištěná voda, dále pak mořská voda, nebo voda v zavlažovacích systémech a kapaliny v čističkách odpadních vod. Protože lze měřit kapaliny bez ohledu na to, zda je měřená kapalina elektricky vodivá nebo nevodivá, je možné měřit i různé chemikálie, destilovanou vodu nebo kapaliny s nízkou či nulovou vodivostí.

U příložných průtokoměrů jsou snímače umístěny na vnější straně potrubí, takže není nutné pro jejich instalaci či demontáž jakýkoliv mechanický zásah do potrubí. Lze je tedy instalovat za plného provozu bez nutnosti přerušení toku. Díky této konstrukci nevznikají v potrubí žádné tlakové ztráty.

Měření průtoku je možné v širokém rozsahu rychlosti proudění: pd od -30m/s až do 30 m/s.

Příložný průtokoměr UFL-30 lze použít pro měření průtoku na dimenzích od 25mm do 6000mm.

Elektroniku průtokoměru lze snadno konfigurovat a ovládat pomocí softwaru na PC skrze  jednoduché a intuitivní grafické uživatelské rozhraní.

Technická specifikace

Obecná specifikace

Měřené kapaliny Homogenní a zvukově vodivé kapaliny 
Teplotní rozsah -20°C až +115°C (v závislosti na sondách)
Kalnost 10000 mg/l nebo méně
Materiál potrubí Materiály, které umožňují stabilní průchod  ultrazvukového signálu, jako jsou 
ocel, SUS, litina, PVC, FRPM, atd.
Dimenze potrubí DN25 až DN600
Výstelka žádná, případně tar epoxy, cementová malta, atd.
Rozsah měření Převedeno na rychlost proudění: -30 m/s až +30 m/s
Měřící cyklus 60 ms
Metoda měření Měření rozdílu doby průletu ultrazvukového signálu v obou směrech (Transit-time)

Vlastnosti měření

Přesnost měření D≧300mm, ±1% z měřené hodnoty, nicméně ±0.008m/s pro rychlosti menší než 0.8m/s.
D<300mm, ±1% z měřené hodnoty, nicméně ±0.02m/s pro rychlosti menší než 2m/s.
Opakovatelnost ±0.5%
Nejistota měření 1 : 300

Komunikace a výstupy

Analogový výstup 2 výstupy, okamžitý průtok, 4 - 20mA
Pulsní výstup 4 kanály, DC48V,  0,4A, izolovaný optočlen
Digitální výstup RS232 Mód jednosměrného výstupu
lze odečítat tyto hodnoty: 
okamžitý průtok, absolutní hodnota průtoku a různá hlášení. 
Mód obousměrný (komunikační)
Připojení k PC umožňuje nastavení řídící elektroniky, nastavení menu, nastavení způsobu odečítání naměřených dat a stavu měřiče
Nastavení jednotky Pomocí PC připojeného k digitálnímu výstupu 2, komunikace prostřednictvím klientského software instalovaného na PC.
Možnost použít i LCD display a 4 tlačítkovou klávesnici. Toto ovládání je možné použít, ale jeho možnosti jsou omezené.

Ke stažení

Katalogové listy
icon Clamp-on Ultrasonic Flowmeter UFL-30 (324.01 kB)
icon Product Sheet Clamp-on Flow Meter UFL-30 (1.43 MB)
Manuály