logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Mikrovlnný hladinoměr Tokyo Keiki MRG-10

Pokročilé řešení

Princip měření je založen na radarové technologii, měřící dobu průletu signálu odraženého od měřeného média.

 • Bezkontaktní způsob měření
 • Bez pohyblivých mechanických částí
 • Vysoká spolehlivost&nbsp
 • Snadná údržba
 • Vysoká citlivost
 • Měření není závislé na hustotě, tlaku ani teplotě média
 • Napájení proudovou smyčkou (2 vodiče)
 • Výstup proudový 4-20mA a HART
 • Široký rozsah dosahu antény
 • Interaktivní nastavovací software pro Windows
 • Vestavěný displej a klávesnice

Princip měření

MRG-10 měří výšku hladiny prostřednictvím krátkých radarových pulsů, vysílaných směrem k hladině měřeného média a následně odražených zpět k anténě. Čas, který potřebuje radarový impuls k překonání vzdálenosti mezi měřičem a hladinou média pak odpovídá vzdálenosti mezi měřičem a hladinou. Elektronika měřiče pak tento čas přepočítává na výstupní veličiny - výšku hladiny a její změnu.

Radarové pulzy nejsou ovlivňovány prostředím v měřené nádobě - tlakem a teplotou a proto je tato metoda praxí ověřena jako nejspolehlivější a nejrozšířenější metoda měření výšky hladiny.

Další výhodou je, že náklady na údržbu jsou v podstatě nulové, protože žádná část zařízení není v kontaktu s médiem.
Všechny tyto vlastnosti předurčují MRG-10 pro měření v mnoha typech nádrží v chemickém a vodárenském průmyslu
MRG-10 je vhodný k měření klidných hladin. Pokud chcete použít MRG-10 k měření v místech s turbulentní hladinou, doporučujeme použít uklidňovač (viz obr.).

MRG-10 je vhodné použít pro měření výšky hladiny v nádržích a tancích v těchto odvětvích

 • chemický a petrochemický průmysl
 • farmacie
 • potravinářství
 • vodárenský průmysl
 • monitoring vodních toků
 • zavlažování
 • odpadní vody a čističky
 • vodní elektrárny.

Systém

MRG-10 používá dvouvodičový systém, který zajišťuje jak napájení přístroje, tak i dálkové snímání naměřených hodnot.

MRG-10 je certifikován jako jiskrově bezpečné zařízení, takže je lze použít i do prostředí s požadavky na Ex bezpečnost. V těchto případech je ovšem nutné použít i průchodky se stejnou nebo vyšší bezpečností.

Elektronika v hlavním těle přístroje je opatřena 5 místným displejem a čtyřmi tlačítky, pomocí kterých lze zobrazovat naměřené hodnoty a částečně i konfigurovat přístroj. Pro pohodlnější konfiguraci je možné použít rozhraní pro PC a interaktivní aplikaci ve Windows.

Specifikace

1. Obecné

Princip měření Radarová technologie měření doby průletu signálu
Pracovní frekvence 5.8 GHz
Poloviční úhel paprsku Podélně: 30deg.
Příčně 4”: 34deg., 6”: 22deg., 8”: 17deg.
Výstupní mikrovlnný výkon Max 1μW
Referenční podmínky volný prostor bez odrazů od ocelových ploch, teplota prostředí 25·°C (77 °F), atmosférický tlak

2. Displej / Konfigurace

Vestavěný display 5 ciferný LCD displej se 4 konfiguračními tlačítky: výška hladiny, úbytek, objem
Proudový nebo pulzní výstup
HART ruční komunikace Rosemount RS275, pouze pro zobrazení hodnot (bez konfigurace)
PC konfigurace nastavovací a konfigurační software pro Windows

3. Elektronika

Napájení proudovou smyčkou16-36 VDC (16-30VDC v Ex provedení)
Výstup Analogový DC4-20mA +HART
Výstupní proměnné Výška, úbytek v m nebo ft. objem v %, Amplituda v dB.
Signál alarmu Hold, Low (3.9mA), High (22mA)
Vstupní vodiče 2-M20×1.5 (použitelné průměry vodičů : 6.5-9.0mm)

4. Mechanické provedení

Anténa prutová anténa, kužel 4”, 6”, 8”
Materiál antény v prostředí nádrže prutová anténa: PFA a 
SUS (316L,ext.verze)
Kuželová anténa : 4”, 6”, 8” SUS (316L), PTFE, Viton
Plášť / skříňka hliníkový odlitek
Příruba na objednávku dle požadavku zákazníka
Hmotnost 3.3 - 4.3Kg, podle velikosti antény
Výška nad přírubou 230 mm

5. Provozní podmínky

Max. tlak 10 bar. (145 psi)
Okolní teplota -20°C až 70°C (-4°F až 158°F), LCD Displej –20°C až 70°C
Skladovací teplota -40°C až 80°C (-40°F až 176°F)
Teplota v nádrži -20°C až 150°C (-4°F až 302°F)
Krytí IP65
Odolnost vůči vibracím IEC 68-2-6/1G
Ex. osvědčení ATEX II 1/2GD Ex ia IIC T4 (pro kuželovou anténu)
ATEX II 2G EX ia IIC T4 (pro prutovou anténu)
(Ui=28V / Ii=93mA / Pi=650mW / LiI0H / CiI0F / Group ⅡC)

6. Přesnost měření

Přesnost přístroje +/- 10mm
Opakovatelnost +/- 1mm
Vzorkovací frekvence 1 sekunda
Rozsah měření Závislé na druhu antény

Ke stažení

Katalogové listy
icon Microwave Level Gauge MRG-10A (287.52 kB)
icon Product Data Sheet MRG-10 (1.11 MB)
Manuály
icon Microwave Level Gauge MRG-10A (3.69 MB)
icon Principles and Howto MRG-10A (425.5 kB)