logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Ultrazvukové průtokoměry kapalin


se40xxUltrazvukové průtokoměry jsou určeny k průmyslovému měření průtoku téměř jakéhokoliv kapalného média, elektricky vodivého i nevodivého, včetně např. agresivních kapalin. Možnosti využití ultrazvukových průtokoměrů jsou velice široké ve všech odvětvích průmyslu.

Ultrazvukové průtokoměry pracují na principu měření rozdílu doby průletu ultrazvukového signálu ve směru a proti směru měřeného průtoku kapaliny. Vyznačují se vysokoupřesností měření, dlouhodobou stabilitou v širokém rozsahu měřených hodnot, nízkými hydraulickými ztrátami a nenáročnou údržbou.

Konstrukce utrazvukových průtokoměrů

Čidlo průtokoměru

Čidlo průtokoměru tvoří svařenec nebo odlitek, ve kterém jsou umístěny ultrazvukové sondy. Čidlo má rozměry dle konkrétní aplikace od DN 10 až do DN1200. Na obou koncích čidla jsoupříruby. které je možné přizpůsobit konkrétním normám dle potřeb zákazníka. 

Vyhodnocovací elektronika

Aplikace ultrazvukových průtokoměrů pro energetiku

Vyhodnocovací elektronika zajišťuje napájení ultrazvukových sond, na displeji a prostřednictvím elektrických výstupů poskytuje informaci o průtoku měřeného média.

Elektronika může být napájena střídavým napětímnebo bateriově. Je umístěna ve skříňce elektroniky, která bývá opatřena klávesnicí, displejem a·průchodkami pro kabely. Konkrétní vybavení elektroniky se lisí dle aplikace a požadavků zákazníka.

Skříňka elektroniky může ýt umístěna přímo na čidle průtokoměru, nebo jako oddělená mimo čidlo. Oddělená elektronika se používá převážně tam, kde teplota měřeného média je vyšší, nebo kde si to vyžadují místní podmínky (umístění a dostupnost čidla)

Hlavní výhody ultrazvukových průtokoměrů:

  • široká oblast použití (měření vodivých, nevodivých i agresivních médií)
  • vysoká přesnost měření
  • dlouhodobá stabilita přesnosti měření v širokém rozsahu měřených hodnot
  • vysoká spolehlivost, minimální nároky na údržbu
  • velmi nízké hydraulické ztráty
  • možnost dálkového přenosu naměřených dat

Ultrazvukový průtokoměr FLOMIC FL3005 pro přímou montáž do potrubí

Ultrazvukové průtokoměry FLOMIC FL3005 jsou určeny pro přímou montáž do potrubí o dimenzi až 2000 mm. Jsou vybaveny vnitřní baterií, proto nepotřebují externí napájení a mohou být instalovány na odlehlých místech, kde není dostupná elektrická síť. Umožňují snadné a spolehlivé měření proteklého objemu a okamžitého průtoku vody, jednoduché odečítání naměřených hodnot, jsou vysoce spolehlivé a mají nízké nároky na údržbu. Po montáži je prováděna teoretická kalibrace. Přímá montáž je realizovatelná i do stávajícího potrubí. Pro detailní informace o produktech naleznete níže v odstavci "Dokumenty ke stažení". Zde…
Číst dál...

Ultrazvukové průtokoměry FLOMIC FL3085 určené pro velké dimenze

Použití průtokoměrů FLOMIC FL3085 Ultrazvukové průtokoměry FLOMIC FL3085 jsou určeny pro měření a archivaci okamžitého průtoku a celkového proteklého množství měřené kapaliny v plně zaplavených potrubích velkých dimenzí. Konstrukce a použitá metoda měření Jsou vybaveny vnitřní baterií, proto nepotřebují externí napájení a mohou být instalovány na odlehlých místech, kde není dostupná elektrická síť. Měřicí metoda umožňuje měřit průtok kapalin, které nebrání šíření ultrazvukových vln, včetně kapalin elektricky nevodivých. Pro dosažení vysoké přesnosti jsou průtokoměry kalibrovány na zkušebním standu. Funkce vyhodnocovací elektroniky…
Číst dál...

FLOMIC FL5034: měření průtoku vody

Použití bateriově napájeného průtokoměru Bateriově napájený ultrazvukový průtokoměr FLOMIC FL5034 je určený pro měření okamžitého průtoku, tlaku a spotřeby vody ve vodárenství, vodohospodářství a ostatním průmyslu dle normy ČSN - EN14154. Průtokoměr je dodáván v kompaktním provedení s krytím až IP 68. Hlavní přednosti: vysoká přesnost měření dlouhodobá stabilita v širokém rozsahu měření bateriové napájení (životnost baterie až 8 let) neobsahuje žádné pohyblivé části nízké hydraulické ztráty oproti mechanickým vodoměrům Měření průtoku a spotřeby vody společně s monitoringem úniků vody a stavu vodárenské sítě Svými…
Číst dál...

FLOMIC FL5054: měření průtoku vody

Použití bateriově napájených průtokoměrů Bateriově napájený dvoupaprskový ultrazvukový průtokoměr FLOMIC FL5054 je určený pro měření okamžitéhoprůtoku,tlakuaspotřebyvody ve vodárenství, vodohospodářství a ostatním průmyslu dle normy ČSN - EN14154. Průtokoměr je dodáván v kompaktním provedení s krytím až IP 68. Hlavní přednosti: vysoká přesnost měření dlouhodobá stabilita v širokém rozsahu měření bateriové napájení (životnost baterie až 8 let) neobsahuje žádné pohyblivé části nízké hydraulické ztráty oproti mechanickým vodoměrům Měření průtoku a spotřeby vody společně s monitoringem úniků vody a stavu vodárenské sítě…
Číst dál...

Ultrazvukové průtokoměry velkých dimenzí SONOELIS SE4015

Průmyslové měření průtoku vodivých i nevodivých kapalin Ultrazvukové průtokoměry velkých dimenzí SONOELIS SE4015 - jednopaprskové jsou určeny k průmyslovému měření průtoku elektricky vodivých i nevodivých, popřípadě agresivních kapalin. Pracují na principu měření rozdílu doby průletu ultrazvukového signálu ve směru a proti směru pohybu měřeného kapalného média (metoda Transit-time). Konstrukce průtokoměrů a princip měření Průtokoměry se skládají z čidla průtoku a z příslušné vyhodnocovací elektroniky. Čidlo průtoku se vyrábí v této řadě v dimenzích DN200 až DN1200 a jsou opatřeny přírubami. Čidlo průtoku je osazeno ultrazvukovými sondami, umístěnými proti sobě a zajišťujícími…
Číst dál...

Průtokoměry velkých dimenzí SONOELIS SE4025

Průmyslové měření průtoku vodivých i nevodivých kapalin Ultrazvukové průtokoměry pro velké dimenze SONOELIS SE4025 - dvoupaprskové jsou určeny k průmyslovému měření průtoku elektricky vodivých i nevodivých, popřípadě agresivních kapalin. Pracují na principu měření rozdílu doby průletu ultrazvukového signálu ve směru a proti směru pohybu měřeného kapalného média. Konstrukce průtokoměrů a princip měření Průtokoměry se skládají z čidla průtoku a z příslušné vyhodnocovací elektroniky. Čidlo průtoku se vyrábí v této řadě v dimenzích DN200 až DN1200 a jsou opatřeny přírubami. Čidlo průtoku je osazeno ultrazvukovými sondami, které jsou umístěny proti sobě…
Číst dál...

Ultrazvukové průtokoměry SONOELIS SE404X

Ultrazvukové jednopaprskové průtokoměry SONOELIS SE404X jsou určeny k průmyslovému měření průtoku elektricky vodivých, nevodivých, případně agresivních kapalin. Ultrazvukové průtokoměry SONOELIS pracují na principu měření rozdílu doby průletu ultrazvukového signálu ve směru a proti směru měřeného průtoku kapaliny. Vyznačují se vysokou přesností měření, dlouhodobou stabilitou v širokém rozsahu měřených hodnot, nízkými hydraulickými ztrátami a nenáročnou údržbou. Průtokoměr se skládá z čidla průtoku a z vyhodnocovací elektroniky, která zajišťuje napájení sond.  Podle přání zákazníka je systém  dodáván v kompaktním nebo odděleném provedení, podle vybavení elektroniky se dodává ve vybavení ECONOMIC, STANDARD nebo COMFORT. Technické parametry:…
Číst dál...

Ultrazvukové průtokoměry SONOELIS SE406X

Průmyslové měření průtoku vodivých inevodivých kapalin Ultrazvukové dvoupaprskové průtokoměry SONOELIS SE406X jsou určeny k průmyslovému měření průtoku elektricky vodivých,nevodivých, případně agresivních kapalin. Průtokoměr se skládá z čidla průtoku a z vyhodnocovací elektroniky,  zajišťující napájení sond. Celý systém vyniká vysokou přesností v širokém rozsahu měření a dlouhodobou stabilitou. Konstrukční provedení Systém je dodáván v kompaktním nebo odděleném provedení, pro oddělené provedení je možné dosáhnout krytí čidla až IP 68. Oddělené vyhotovení se také doporučuje v místech, kde lze očekávat vyšší teploty měřeného média. Podle vybavení elektroniky se dle přání zákazníka…
Číst dál...

Ultrazvukové průtokoměry SONOELIS SE804X pro přímou montáž do potrubí

Ultrazvukové jednopaprskové průtokoměry SONOELIS SE804X jsou určeny pro přímou montáž sond do potrubí. Umožňují měření okamžitého průtoku a celkového proteklého množství kapaliny v plně zaplavených potrubích velkých dimenzí. Měřicí metoda umožňuje měřit průtok všech kapalin (včetně elektricky nevodivých či dokonce agresivních), které nebrání šíření ultrazvukového signálu. Pro dodržení vysoké přesnosti měření je prováděna po montáži teoretická kalibrace. Průtokoměr dosahuje přesnosti 2% pro rychlost kapaliny větší než 0,5m/s Systém je dodáván s vyhodnocovací elektronikou dle přání zákazníka ve vybavení ECONOMIC, STANDARD nebo COMFORT. Technické parametry: použití pro měření vodivých, nevodivých, případně…
Číst dál...

Ultrazvukové průtokoměry SONOELIS SE806X pro přímou montáž do potrubí

Ultrazvukové průtokoměry SONOELIS SE806X - dvoupaprskové jsou určeny pro přímou montáž sond do potrubí. Umožňují měření okamžitého průtoku a celkového proteklého množství kapaliny v plně zaplavených potrubích velkých dimenzí. Měřicí metoda umožňuje měřit průtok všech kapalin, které nebrání šíření ultrazvukového signálu, včetně kapalin elektricky nevodivých, případně agresivních. Pro dodržení vysoké přesnosti měření je prováděna po montáži teoretická kalibrace.Systém je dodáván s vyhodnocovací elektronikou dle přání zákazníka ve vybavení ECONOMIC, STANDARD nebo COMFORT. Technické parametry: použití pro měření vodivých, nevodivých, případně…
Číst dál...