logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Ultrazvukové vodoměry pro vodárenské sítě

Snadný přehled o vodárenské sítiUltrazvukový průtokoměr FLOMIC připojený přes optickou sondu k PC

Bateriově napájené ultrazvukové vodoměry typové řady FLOMIC byly vyvinuty speciálně pro potřeby vodárenství. Vodárenské společnosti potřebují monitorovat stav svých sítí, aby mohly snižovat ztráty vody a zefektivňovat tak svůj provoz. K tomu potřebují vybavení, které umožňuje nejen spolehlivě a přesně naměřit potřebná data, ale také data odeslat do nadřazených systémů.

Díky ultrazvukovým vodoměrům FLOMIC může zákazník snadno a spolehlivě měřit průtok, tlak a spotřebu vody. Vyhodnocovací elektronika a komunikační rozhraní vodoměru  umožní přenesení dat na dispečink a tak sledovat dění v síti a zachytit·případné úniky vody a havárie..

Obecné principy měření a hlavní vlastnosti

Princip ultrazvukových vodoměrů je založen na měření rozdílu doby průletu ultrazvukového signálu ve·směru a proti směru měřeného průtoku vody (metoda Transit-time). Vyznačují se vysokou a dlouhodobou stabilitou přesnosti měření v širokém rozsahu měřených hodnot.

Nemají žádné mechanické části, proto se vyznačují nízkými hydraulickými ztrátami a jednoduchou údržbou ve srovnání s mechanickými vodoměry.

Až 8 let provozu na jednu bateriiZnázornění toku naměřených dat: vodoměr - GSM - nadřazený systém

Elektronika vodoměru je napájena Li-baterií, která má dle provozních režimů výdrž 6 až 8 let. Díky tomu je možné vodoměr využít i v aplikacích na odlehlých místech, nebo tam, kde by nebylo ekonomické či provozně možné zajistit napájení z elektrické sítě.

Elektronika napájí a řídí činnost ultrazvukových sond, které střídavě vysílají a přijímají signál. Tento signál poté elektronika vyhodnocuje a výsledek převádí na potřebné veličiny. Výsledek je ukládán do paměti, případně také odeslán některým z komunikačních výstupů.

V případě potřeby je možné vodoměr propojit s nadřazenými systěmy. U výrobní řady FLOMIC je možné komunikovat s průtokoměrem prostřednictvím pasivního proudového výstupu,impulzního výstupu nebo komunikačního protokolu RS232.

Pro některé aplikace je možné využít také komunikaci prostřednictvím optické sondy, nebo GSM modulem.

Řešení pro zákazníky bez vlastního dispečinku

Pro zákazníky, provozující menší sítě, bez vlastního dispečinku, lze nabídnout řešení postavené na vodoměrech FLOMIC, komunikujících přes GSM síť a virtuálním dispečřinku, kdykoliv dostupným přes internetový prohlížeč.

Hlavní výhody vodoměrů FLOMIC:

  • vysoká přesnost měření

  • dlouhodobá stabilita přesnosti měření v širokém rozsahu měřených hodnot

  • vysoká spolehlivost, minimální nároky na údržbu (bezúdržbové)

  • velmi nízké hydraulické ztráty oproti mechanickým vodoměrům

  • snadné odečítání hodnot, archivace a vyhodnocení naměřených dat
  • zjišťování úniků vody ve vodárenských sítích
  • možnost instalace i v lokalitách bez elektrického napájení
  • možnost dálkového přenosu naměřených dat

Ultrazvukový vodoměr FLOMIC FL5024

Certifikace dle MID Řešení pro vodovodní sítě Jednopaprskový bateriově napájený vodoměr FLOMIC FL5024 je určený pro provozní i fakturační měření okamžitého průtoku, tlaku a spotřeby vody ve vodárenství, vodohospodářství a ostatním průmyslu dle normy ČSN - EN14154. Monitorování úniků vody s dálkovým přenosem dat Vodoměr je dodáván v kompaktním provedení s krytím IP68. Vyznačuje se vysokou přesností a dlouhodobou stabilitou v širokém rozsahu měření. Nepotřebuje vnější elektrické napájení, neobsahuje žádné pohyblivé části a ve srovnání s klasickými vodoměry má podstatně…
Číst dál...

Ultrazvukový vodoměr FLOMIC FL5044

Certifikace dle MID Řešení pro vodovodní sítě Dvoupaprskový bateriově napájený vodoměr FLOMIC FL5044 je určený pro provozní i fakturační měření okamžitého průtoku, tlaku a spotřeby vody ve vodárenství, vodohospodářství a ostatním průmyslu dle normy ČSN - EN14154. Monitorování úniků vody s dálkovým přenosem dat Vodoměr je dodávaný v kompaktním provedení s krytím IP68. Vyznačuje se vysokou přesností a dlouhodobou stabilitou v širokém rozsahu měření. Nepotřebuje vnější elektrické napájení, neobsahuje žádné pohyblivé části a ve srovnání s klasickými vodoměry má podstatně…
Číst dál...