logo elis

ELIS PLZEŇ a.s.
výrobce průtokoměrů kapalin

Metrologické ověřování průtokoměrů a měříčů tepla

Společnost ELIS PLZEŇ a. s. vlastní čtyři tratě pro ověřování měřičů průtoku, dvě zkušebny pro ověřování kalorimetrických počitadel a jedno pracoviště pro ověřování teploměrů.

Metrologické středisko K39

velka zkusebna soukenicka amsAutorizované metrologické středisko K39 se nachází v prostorách výrobního provozu ELIS PLZEŇ a. s. a z hlediska svých parametrů a odborné úrovně obsluhujícího personálu umožňuje poskytovat široký sortiment metrologických výkonů a služeb nejen pro vlastní potřebu firmy, ale i pro externí zákazníky. V metrologickém středisku lze kalibrovat a ověřovat všechna kalorimetrická počitadla pro měření tepla ve vodě a v páře a na čtyřech zkušebnách průtokoměrů lze kalibrovat a ověřovat všechna měřidla průtoku, pro která lze při zkouškách použít jako zkušební médium pitnou vodu a je možno je hydraulicky a elektricky připojit ke zkušebnímu zařízení (mechanické vodoměry, ultrazvukové, indukční a vírové průtokoměry). 
Dále je možno kalibrovat a ověřovat párované teploměry pro měřiče tepla ve vodě. Metrologické středisko též provádí ověřování kompaktních měřičů tepla různých výrobců.

 

Parametry zkušebního zařízení kalorimetrických počitadel:

voda: Δ Tmin = 3 °C až 160 °C
pára: 100 °C až 599 °C 

Hlavní parametry zkušebního zařízení Soukenická I.:

světlost zkoušených průtokoměrů

 

DN25 až DN150

rozsah zkoušených průtoků

 

0,15 až 150 m3/hod

teplota zkušebního média

 

20 °C až 70 °C v tolerancích dle ČSN

vstupy pro vyhodnocení zkoušky

 

frekvenční vstup (do 10 kHz)
proudový vstup 0/4 až 20 mA

Hlavní parametry zkušebního zařízení Soukenická II.:

 

světlost zkoušených průtokoměrů

 

DN15 až DN40

rozsah zkoušených průtoků

 

0,006 až 12 m3/hod

teplota zkušebního média

 

20 °C až 70 °C v tolerancích dle ČSN

vstupy pro vyhodnocení zkoušky

 

frekvenční vstup (do 10 kHz)
proudový vstup 0/4 až 20 mA
Prostorové uspořádání měřicích tratí zkušebních zařízení umožňuje nejen standardní instalaci průtokoměrů, ale i různé modelové a vývojové konfigurace hydraulického obvodu jako např. simulaci hydraulických poruch, vliv délky uklidňovacích potrubí apod. 

V rámci poskytování komplexních služeb pro své zákazníky zajišťuje ELIS PLZEŇ a. s. v metrologickém středisku AMS K39 i ověřování všech komponent v sestavách měřičů tepla (snímače teploty, tlaku, tlakové diference).